Samen vragen


vinger_opsteken_2

Samen vragen:

Trainingen & Workshops die inzicht geven in innoveren en veranderen waarbij gedifferentieerd kan worden op persoonlijke en gezamenlijke leervragen. In een voorbereidende bijeenkomst worden verwachtingen en opbrengsten met elkaar besproken. Na de training vindt een evaluatie plaats waarin terug wordt gekeken op diezelfde verwachtingen en opbrengsten.

Trainingen & Workshops krijgen vorm op basis van eerder succesvol gebleken Trainingen & Workshops. Daarnaast kunnen nieuwe trainingen en workshops op maat worden ontwikkeld. Er kan ook gekozen worden voor een bijeenkomst waarin gezamenlijke leervragen door middel van verschillende werkvormen boven water en tot stand komen. Dat is dan het startpunt om een training of workshop op maat te ontwerpen en uit te voeren.

 

Een paar voorbeelden van reeds uitgevoerde trainingen & workshops:

  • De onderwijsrevolutie
  • Onderwijs & Bewegen
  • Inzicht in veranderstijlen
  • Een kijk op samenwerken
  • Vlootschouw van je team