Over ons


Logo ZOAG

Zwaluwen zijn hoogvliegers.

Op hoge snelheid weten ze hun vlucht aan te passen om zo insecten nog sneller af te kunnen zijn. Zij zijn in staat elke keer weer opnieuw te anticiperen op hun omgeving. Wendbaarheid stroomt tot in hun haarvaten.

 

Het succes van onderwijsorganisaties zal in de toekomst afhankelijk zijn van de wendbaarheid waarmee ze het onderwijs aan kunnen laten sluiten bij een maatschappij waarin veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen.

Vandaar dat de zwaluw door zijn wendbaarheid en als hoogvlieger voor ons een mooie metafoor is om een wenselijke verandering in het onderwijs te duiden.

Er is bewust gekozen voor de naam Zwaluw Onderwijs Adviesgroep: deze naam staat voor een netwerk van gelijkgestemde (onderwijs)professionals waarmee we tot doel hebben met behulp van elkaars kwaliteiten als een complementair team het beste te kunnen inspelen op de wensen van onze partners in het belang van goed onderwijs voor kinderen nu en in de toekomst.

Directe samenwerking en coördinatie vindt plaats tussen de (sparring)partners binnen Zwaluw Onderwijsadvies groep. Zij beschikken allemaal weer over hun eigen netwerk om zo vraagstukken (en mensen) aan de juiste mensen te kunnen verbinden.

*

jeroen maart 2015 profiel-foto-frank-vd-oetelaar-450 Monique 2014-09 (2x3) Mark Tineke

* Klik op de foto’s om onze LinkedIn-profielen te bekijken.

Daarnaast zijn er artikelen beschikbaar die te lezen zijn via onderstaande link(s)

Het is tijd voor een sprong! (Interview met Monique Aben)