Voor ouders


 

Family_Beach

Voor Ouders

Als ouder wil je het beste onderwijs voor je kind(eren). Elk kind is anders en ook elke school is anders. De vragen die hier uit voortkomen zijn:

  • Welk (type) onderwijs en welke school past het best bij mijn kind(eren)?
  • Wat doe je als ouder als je kind zich niet als een gemiddelde leerling binnen de school ontwikkelt?
  • Wat is er nu precies veranderd ten opzichte van mijn eigen schooltijd?

 

Kennis van de manier waarop het Nederlandse onderwijs georganiseerd is, is niet bij iedereen bekend, laat staan de laatste ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld “passend onderwijs” en “leren in de 21ste eeuw“.

Dan kan het prettig zijn om te kunnen sparren met experts. Deskundigen die bij kunnen dragen om ouders en school op een lijn te brengen met het belang van het kind als gezamenlijk uitgangspunt voorop. Die experts kunnen indien nodig ook behulpzaam zijn als de relatie tussen ouders, kind en school op scherp komt te staan.

Daarnaast kunnen vraagstukken aan de orde zijn die te maken hebben met ouderbetrokkenheid en wederzijdse verwachtingen. Zo kan “Educatief partnerschap” ook van toegevoegde waarde zijn om onderwijsinnovatie toe te passen.